Κανάρη 4 - Αμπελόκηποι 23130-71454 - 6972195395 info@tentesmokas.gr